Publicera

Här finns information om det stöd i publiceringsfrågor biblioteket erbjuder dig som är forskare. Du hittar också tips och råd kring hur du kan nå ut med din forskning och öka din synlighet. Välj en ingång nedan för att läsa mer.

Välkommen till öppna seminarier om publiceringsfrågor och vetenskaplig kommunikation.
/Publish - på ditt campus!

Häng med i utvecklingen inom öppen vetenskap, datahantering, publiceringsstrategier, och mycket mer!

Hitta ett /Publish nära dig