En stunds prestationsbefriad läsning

Ett sätt att avrunda dagen och koppla av från studierna.

Låter detta som något för dig? Vi samlas en grupp varje tisdagseftermiddag under våren, läser en eller ett par korta skönlitterära texter tillsammans och pratar om de spontana tankar som dyker upp under läsningen. Anmäl dig om du vill vara med!

När? Tisdagar 16.00-17.30.
Vi startar 28 januari 2020. Det finns möjlighet att hoppa på även senare, i mån av plats.

Var? I konferensrummet på Carolina Rediviva, en trappa upp ovanför nya restaurangen.

För vem? Alla studenter vid Uppsala universitet. Du behöver inte vara någon van
skönlitterär läsare. Tvärtom, detta är även för dig som INTE är det. Men du måste vara
tillräckligt bra på svenska för att kunna tillgodogöra dig en kort litterär text och kunna
prata lite om den.

Vad krävs? Kom som du är! Du behöver inte förbereda något i förväg eller redovisa
något i efterhand. Du behöver inte köpa några böcker. Det enda som krävs är att du
ger detta din tid när gruppen träffas, och är beredd att stoppa undan din telefon och
dator då.

Hur går det till? Läsledaren väljer texter i förväg, kopierar upp och har med sig.
Vi tittar på texten tillsammans och läser den högt, bit för bit. Den som inte gillar att läsa
högt inför andra behöver inte göra det. Sedan diskuterar vi de tankar och känslor som
spontant dyker upp under läsningen. Den som vill kan köpa kaffe eller te i restaurangens
automater och ta med sig upp till mötet.

Vilken litteratur läser gruppen? Vi läser korta noveller och lyrik. Det blir nya texter
varje gång.

Kostar det något? Nej, deltagandet är gratis. Detta är en studiecirkel i samarbete
mellan Uppsala universitetsbibliotek, Inst. för ABM och Folkuniversitetet i Uppsala.

Vem är läsledare? Kerstin Rydbeck, professor vid Inst. För ABM.

Ställ frågor eller anmäl dig direkt till Kerstin: kerstin.rydbeck@abm.uu.se

Deltagarantalet är begränsat till max 15 personer. Välkommen!

Senast uppdaterad: 2021-01-18