Allmän och lika rösträtt

Rösträttsrörelsen var en folkrörelse som under slutet av 1800-talet organiserade en landsomfattande kamp för den allmänna och lika rösträttens principer. Tidigare fick endast manliga medborgare med kommunal rösträtt och hög inkomst rätt att rösta i riksdagsvalen. Endast ungefär sex procent av befolkningen i Sverige fick alltså rösta i riksdagsvalen.

Missnöjet var stort och därför bildades Sveriges Allmänna Rösträttsförbund (SARF) 1890. Rörelsen ledde så småningom till införandet av allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor efter första världskriget. År 1909 fick alla män delta i politiska valen i landet. Först 1921 fick kvinnorna efter mycket hårt arbete den politiska rösträtten. En del av den kampen kan ni få en inblick i genom vår digitala utställning om Ann Margret Holmgren.

Mer om vägen mot den allmänna rösträtten finns att läsa på Kungliga bibliotekets sida:
Demokrati.100.se - om vägen till allmän och lika rösträtt

Ann Margret Holmgren och den kvinnliga rösträtten

En ledande kvinnorättsaktivist och hennes efterlämnade arkiv

Vi uppmärksammar att det den 24 maj 2019 var hundra år sedan det första beslut togs som kom att leda till att kvinnor fick rösträtt i Sverige. Med anledning av detta visar vi material ur våra samlingar kring aktivisten Ann Margret Holmgren och hennes gärning, speglat i efterlämnade papper och fotografier.

Se utställningen här:
Ann Margret Holmgren och den kvinnliga rösträtten

Övrigt ur samlingarna

Du hittar mer material om arbetet för den kvinnliga rösträtten i våra samlingar:

 • Information/propaganda mm utgiven av Föreningen för kvinnans politiska rösträtt och Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (ca 1915-1919).
  Innehåller Rösträttsspelet (1 st spelplan), 8 vykort med porträtt och citat rörande kvinnans rösträtt och myndighet, 2 vykort med propaganda för kvinnans rösträtt (poststämplade 1915, 1916). [Programblad:] Högtidsfest - 29 maj 1919 - med anledning av Riksdagens beslut om införande av politisk rösträtt för kvinnor.
  Digitalt tillgängligt via portalen Alvin
   
 • Affischer angående rösträtt och rösträttsrörelser (ca 1890-1924) finns i vår samling av svenska affischer som är ordnad kronologiskt och på tryckort.

Mer arkivmaterial kring rösträttsrörelsen finner du i Staaffska fondens arkiv, som bland annat innehåller:

 • Ernst Beckman (1850-1924) - Efterlämnade papper (65 volymer) innehållande korrespondens, dag- och anteckningsböcker, manuskript till litterära arbeten, diverse handlingar, bl.a. rörande rösträttsrörelsen [F 954 g:3 (”Rösträtt, särskilt kvinnors, Frisinnade landsföreningen”)], pressklipp, biographica.
  Tillgänglighet: Fysiskt, läses på plats. Tillgängligt endast efter tillstånd från Staaffska fonden.

 • David Bergström (1858-1946) - Efterlämnade papper (88 volymer) innehållande korrespondens, dagböcker, handlingar, bl.a. rörande rösträttsrörelsen [11 volymer, huvudsakligen från åren 1890-1907: F 957 c:1: a-b, F 957 c:2, F 957 c:3, F 957 c:4, F 957 c:5, F 957 c:6, F 957 c:7, F 957 c:8, F 957 c:9, F 957 c:10], biographica.
  Tillgänglighet: Fysiskt, läses på plats. Tillgängligt endast efter tillstånd från Staaffska fonden.