Gabelentz & Löbes edition 1836

Se Gabelentz och Löbes edition

De tyska forskarna Hans Conon von der Gabelentz (1807–1874) och Julius Löbe (1805–1900) införlivade alla spår av Wulfilas bibelöversättning i sin edition. Alltså inte bara Codex argenteus, utan även Codex Carolinus och palimpsesterna i Italien som upptäckts sjutton år tidigare.

Sommaren 1834 tillbringade Löbe fyra veckor i Uppsala för att kollationera Codex argenteus. Vid det här laget hade det uppstått en motsättning mellan turisternas krav på tillgång till handskriften och forskarnas. »Att handskriften skulle vara i ett sådant tillstånd hade vi inte räknat med«, säger Löbe, »efter det ständiga talet om dess skönhet i fråga om material och skrift. Först det dagslånga arbetet med att finna en ordningsföljd på de i oordning häftade bladen, och sedan det ofta timslånga arbetet med ett enda ställe, liksom avbrotten i det besvärliga arbetet genom att de ingalunda sällsynta turisterna skulle ta handskriften i handen och se på den, minskade ännu mer den tid, som vi hade hoppats kunna ägna åt en utvidgad jämförelse av densamma.«

Texteditionen utgör volym I av Gabelentz och Löbes arbete. Volym II:1 utkom 1843 med titeln Glossarium der gotischen Sprache. Volym II:2 1846 hette Grammatik der gotischen Sprache. I texteditionen är den gotiska texten translittererad till latinska bokstäver. Gabelentz och Löbes utgåva är den första editionen av all känd text från Wulfilas bibelöversättning.