Faksimilutgåvan 1927

Se faksimilutgåvan från 1927

The[odor] Svedberg (1884–1971) var professor i kemi vid Uppsala universitet. 1926 fick han nobelpriset i kemi. Han var bland mycket annat väldigt fascinerad av tekniker för att upptäcka, återge och restaurera förlorade och osynliga textpartier i handskrifter med fotografins hjälp.

Tillsammans med fil. lic. Ivar Nordlund gjorde han 1917 fotografiska experiment med blad från Codex argenteus. Experimenterandet var en förstudie för en stor faksimilutgåva av handskriften där den viktigaste aspekten var textens läsbarhet. Editionen var tänkt som – och blev också – en jubileumsmanifestation till Uppsala universitets 450-årsfirande 1927. Svedberg och Nordlund experimenterade med fyra olika fotografiska tekniker. Två av dem användes senare för editionen. Den ena återgav sidorna exponerade med ultraviolett reflekterad strålning vilket åstadkom en ljus text mot mörk bakgrund. Den andra innebar fluorescensfotografering och fick texten att uppträda som mörk mot ljus bakgrund. Ingen av dessa tekniker lyckades dock återge guldtexten särskilt bra. Alltså fick de svårtydda sidorna med guldtext återges på annat sätt i slutet och i mindre skala. Detta åstadkoms genom tre olika tekniker: gulfilter, röntgenstrålar och släpljusfotografering.

Fotograferingsarbetet för 1927 års edition krävde en speciell fotoateljé, och en sådan inrättades i källaren i Carolina Rediviva, Uppsala universitetsbiblioteks huvudbyggnad. En för ändamålet specialtillverkad kamera köptes från A.W. Penrose & Co. i London. Röntgenfotograferingen utfördes vid Röntgenavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Amanuens Hugo Andersson var projektets fotograf.

Förutom återgivningen av Silverbibelns sidor innehöll 1927 års edition också en uttömmande inledning på latin av Otto von Friesen, professor i svenska språket vid Uppsala universitet, och Anders Grape, sedermera överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek. Hugo Andersson skrev ett appendix på engelska om den fotografiska processen. 1927 års faksimilutgåva trycktes av Malmö Ljustrycksanstalt.

Otto von Friesen och Anders Grape