Det gotiska språket

Gotiskan, goternas språk, är det äldsta bevarade språket i den germanska språkfamiljen. Det är det enda bevarade språket i den så kallade östgermanska grenen av denna språkfamilj. Grenen innefattar också burgundernas, gepidernas, herulernas, rugiernas, skirernas och vandalernas språk.

De texter som finns bevarade på gotiska är kvarlevorna av en bibelöversättning som gjordes av Wulfila, goternas biskop på 300-talet. Wulfila var visigot, men icke desto mindre användes hans bibelöversättning också av ostrogoterna, och det som finns kvar av den har nått oss via dem. Det är sannolikt att också andra östgermanska stammar använde denna översättning.

Ur inledningen till: Magnús Snædal: Det gotiska språket, 2010.

Läs mer

Snædal, Magnus: Det gotiska språket, 2010.

Senast uppdaterad: 2021-10-07