Vi byter sök- och lånesystem

Uppsala universitetsbibliotek har bytt sök- och lånesystem.

Nytt i det nya sök- och lånesystemet

Automatiska omlån

En nyhet är automatiska omlån av lånat material. Det innebär att dina lån lånas om automatiskt om ingen annan står på kö. Du kan också själv låna om via Mina lån. Omlån är möjligt om ingen annan köar på boken och om du inte har uppnått maximal lånetid. Den maximala lånetiden är tre år för forskare/anställda och ett år för studenter och övriga. För kursböcker och 7-dagarslån gäller sex månaders maximal lånetid för alla. Efter så lång tid måste boken återlämnas eller visas upp på biblioteket.

Inloggning till Mina lån och e-resurser

Om du är forskare, student eller anställd vid Uppsala universitet (UU) och låntagare vid universitetsbiblioteket (UUB) Ioggar du numera in i det nya sök- och lånesystemet via gemensam webbinloggning (universitets-/student-ID + lösenord A). Efter att du har loggat in når du både Mina lån och e-resurser, samt kan beställa tryckt material. I det nya systemet kan du hantera och uppdatera dina kontaktuppgifter.  

Om du inte är ansluten till UU men låntagare vid UUB, behöver du första gången skapa ett nytt lösenord.

Om du vill bli låntagare vid UUB registrerar du dig via vår webbplats.

Vad är ett sök- och lånesystem?

Sök- och lånesystemet består av flera system. Det är de som gör det möjligt för dig som använder biblioteket att:

  • Söka fram och läsa elektroniska böcker och artiklar.
  • Söka efter fysiska böcker och tidskrifter i biblioteket.
  • Registrera dig som låntagare.
  • Låna och återlämna bibliotekets böcker.
  • Köa på utlånad bok.
  • Beställa material från bokmagasin.
  • Se dina lån via funktionen 'Mina lån'.

Varför byter vi sök- och lånesystem?

Uppsala universitetsbiblioteks gamla sök- och lånesystem utvecklades inte mer och behövde bytas. Det nya sök- och lånesystemet ger bland annat större möjligheter att hitta alla typer av material i våra samlingar: gammalt, nytt, tryckt och elektroniskt.

Uppsala universitetsbibliotek strävar efter att uppehålla en god service under tiden som systembytet sker, och tackar för din förståelse.

Frågor om projektet Nytt sök- och lånesystem: kontakta samordnare Katarina Hjortsäter, katarina.hjortsater@ub.uu.se

Övriga frågor: kontakta Fråga biblioteket

Sök- och lånesystemet på Almedalsbiblioteket (Campus Gotland) berörs inte av bytet.

Senast uppdaterad: 2022-11-16