Pliktleveranser

Uppsala universitetsbibliotek har sedan slutet av 1600-talet rätt att utan kostnad erhålla pliktexemplar av dokument som ges ut i Sverige. Pliktleveranslagarna har utgjort grunden för bibliotekets väldiga samlingar av svenskt material.

Vad är pliktexemplar?

  • Alla som mångfaldigar eller utger ett verk till allmän spridning i Sverige är skyldiga att leverera ett exemplar till vart och ett av sju bibliotek, varav Uppsala universitetsbibliotek är ett. Lagen om pliktexemplar omfattar alltså tryckta böcker, tidskrifter, broschyrer, kartor, affischer, vykort med mera, men även elektroniska dokument som ges ut i fysisk form (cd-rom, dataspel etc.)
  • Ljudupptagningar och rörliga bilder (t.ex. film) omfattas också av lagen, men levereras till Statens ljud- och bildarkiv.

Vem ska skicka pliktexemplar till biblioteket?

  • Tryckerier/kopieringsföretag och - i vissa fall - förlag/utgivare eller andra distributörer ska leverera pliktexemplaren till biblioteket.

Vad händer med pliktexemplaren på biblioteket?

  • Carolinabiblioteket tar emot de pliktleveranser som kommer in till Uppsala universitetsbibliotek. I detta ansvar ingår bland annat att ta emot och kontrollera leveranserna samt att fördela materialet inom universitetsbiblioteket.
  • Kungliga biblioteket, Lunds universitetsbibliotek och Statens ljud- och bildarkiv är med vissa undantag skyldiga att bevara pliktexemplar. Övriga bibliotek följer de föreskrifter som meddelas av respektive universitet.

Läs mer

Frågor om pliktexemplar?

Kontakta
Britta Wijkander
Carolinabiblioteket
Tel.: 018-471 39 74, 070-425 07 94
E-post: plikt@ub.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-10-04