Förändringar på Medicinska biblioteket

Medicinska biblioteket vid Akademiska sjukhuset är numera obemannat men öppet som tidigare med tillgång till grupprum och datorplatser. Under vårterminen 2019 kommer alla böcker att flyttas till BMC-biblioteket.

Frågor och svar om förändringarna

Vad händer på Medicinska biblioteket, stänger det?

Nej, men personalen blir framför allt tillgänglig via chatt, telefon och mejl via Fråga biblioteket.

  • Grupprum, arbetsplatser och datorer är tillgängliga som vanligt.
  • Handledning och undervisning kan bokas som vanligt.
  • Du kan fortfarande välja att hämta reserverade böcker på Medicinska biblioteket.
  • Böcker kan lånas och återlämnas via automaten. Låna om böcker kan du göra på egen hand under Mina lån på bibliotekets webbplats.

Varför flyttas allt tryckt material?

Sjukhuset och universitetet har beslutat att inrätta lunchrum i bibliotekets nuvarande lokaler. Eftersom böcker och tidskrifter därmed inte längre får plats flyttas de till BMC-biblioteket.

Varför blir Medicinska biblioteket obemannat?

Ärenden i informationsdisken har minskat under flera år medan efterfrågan på bokad handledning och undervisning ökar. Genom att frigöra bibliotekarierna från schemalagda pass i informationsdisken kan de istället finnas till hands där efterfrågan är som störst. Vi blir mer tillgängliga och kan stödja våra användare på ett annat, mer effektivt sätt än tidigare. 

Hur kommer jag åt Region Uppsalas e-resurser?

Du når Region Uppsalas e-resurser via Medicinska bibliotekets webbsida, på intranätet eller genom att logga in i Proxive: www.proxive.se 

Hur kommer jag åt bibliotekets e-resurser om jag inte är student eller anställd?

Du behöver en gästinloggning som du kan få mot uppvisande av giltig legitimation. Om det inte finns någon bibliotekarie på plats kontakta Fråga biblioteket för mer information. Gästinloggning kan du få på alla ämnesbibliotek.

Vart vänder jag mig om skrivaren eller EduPrint inte fungerar?

Kontakta universitetets support  UU Servicedesk

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9–18.