Litteraturöversikter i farten: Som du frågar får du svar

Denna presentation fokuserar på hur du gör din forskningsfråga sökbar i artikeldatabaser. Vi visar hur du kan dela upp en frågeställning i block för att ringa in ett forskningsämne i vetenskapliga tidskrifter.

Öppen presentation, ingen föranmälan behövs.

Gå in i Zoom-rummet

Den här presentationen är en del av serien Litteraturöversikter i farten, 20-minuterspresentationer om systematisk sökning och litteraturöversikter. Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.