Litteraturöversikter i farten: Olika typer av litteraturöversikter

Det finns många olika typer av översikter och det kan vara en utmaning att hitta rätt i översiktsdjungeln. Vi tittar på ett antal olika typer av översikter och går igenom för- och nackdelar med respektive översiktstyp.

Presentationen är öppen för alla, och ingen föranmälan behövs.

Gå in i Zoom-rummet

Den här presentationen är en del av serien Litteraturöversikter i farten, 20-minuterspresentationer om systematisk sökning och litteraturöversikter. Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.