Litteraturöversikter i farten: Exportera artiklar från databaser till EndNote, Zotero och Rayyan

  • Datum: –08.35
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Malin Barkelind
  • Utbildning

Vi visar hur du hämtar träfflistan från databaser som PubMed, Web of Science och PsycInfo till ditt referenshanteringsprogram. Med hjälp av Rayyan kan du enkelt gå igenom abstracts och välja ut vilka som ska inkluderas tillsammans med dina kollegor i en blindad process. Vi visar hur du kommer igång!

Ingen föranmälan behövs.

Gå in i Zoom-rummet

Den här presentationen är en del av serien Litteraturöversikter i farten, 20-minuterspresentationer om systematisk sökning och litteraturöversikter. Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.