CINAHL på en timme

  • Datum: –14.00
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Kazuko Yamamoto
  • Utbildning

Denna kurs riktar sig till studenter, doktorander och forskare som vill lära sig olika sökfunktioner i databasen CINAHL.

Fokus kommer framför allt att vara på hur du bygger upp en avancerad sökning med hjälp av fritextord och ämnesord. Du kommer också att lära dig hur du filtrerar träfflistan, sätter upp alerts på relevanta artiklar och exporterar referenser till Zotero eller Endnote desktop. 

Anmäl dig