Lässtrategier för effektiva studier

  • Datum: –12.00
  • Plats: Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket Regnellsalen
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Nils Rosén
  • Utbildning

Välkommen till en workshop om lässtrategier för att studera mer effektivt.

Säkert använder du redan en del strategier idag. Vad gör du till exempel före, under och efter din läsning för att bättre komma ihåg det du läst? Här samlar vi på oss fler verktyg för att studera smartare och lära oss mer när vi läser. Dessutom visar vi hur du med hjälp av en talsyntes kan kombinera att läsa med både ögonen och öronen och på så sätt variera din studieteknik.

Innehåll:

-Anteckna smartare med Cornell-metoden.

-Läs smartare och mer analytiskt: strategier före, under och efter läsning.

-Variera läsningen med hjälp av talsyntes.

-Pausa med pomodoro-metoden.

Under passet får ni testa strategierna.

Ta gärna med en egen bok/artikel från din kurslitteratur!

Varmt välkommen!
Läs mer och anmäl dig