Photoshopintroduktion

  • Datum: –15.15
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: EBC Makerspace
  • Utbildning

Välkommen till vår Photoshopkurs!

Den här kursen riktar sig till nybörjare som vill börja lära sig Adobe Photoshop; och både studenter, anställda samt forskare är välkomna att gå på den.

Vi kommer via Zoom gå igenom grunderna, några exempel på vad man kan åstadkomma och tips & tricks. Du behöver inte mjukvaran för att ta del av kursen.

Tillfället kommer hållas på engelska vid behov.

Anmäl dig