Datahanteringsplaner - hur och varför?

  • Datum: –10.45
  • Plats: zoom. anmälan sker på denna länk https://libcal.ub.uu.se/calendar/opencourses/dmp-21-11-26
  • Föreläsare: Christer Lagvik
  • Arrangör: Forskningsdatakontoret & Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Christer Lagvik
  • Föreläsning

Allt fler finansiärer och andra aktörer kräver att forskningsprojekt ska skriva datahanteringsplaner. Välkommen till en kort introduktion om vad en datahanteringsplan är och vilket stöd du kan få från universitetet.

Seminariet ges på engelska via zoom. Arrangeras av forskningsdatakontoret och universitetsbiblioteket. Anmälan sker på denna länk.