Söka efter upplevelser, erfarenheter och bemötande inom olika vårdsituationer

  • Datum: –11.30
  • Plats: Akademiska sjukhuset ALC (rum 457), Medicinska biblioteket
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Ebba Warén
  • Utbildning

Denna kurs ger dig verktygen för att veta vilka sökord som är användbara och hur du ska söka för att hitta relevanta studier.

Det är ofta intressant att läsa studier som har undersökt hur olika patientgrupper eller vårdpersonal upplever fenomen inom olika sammanhang. Det kan vara hur patienter inom akutmottagningar upplever bemötande, eller sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta unga patienter inom psykiatrin. Men det kan vara svårt att veta hur du ska söka efter sådana studier. Denna kurs ger dig verktygen för att veta vilka sökord som är användbara och hur du ska söka för att hitta relevanta studier.

Anmäl dig här.