CryptoParty: Privacy VS profiling i samband med sökmotorer.

Välkommen tillbaka till Uppsala Universitets CryptoParty: Privacy VS profiling i samband med sökmotorer. Vi skapar en plats för att tillsammans lära oss om grunderna till självförsvar i den digitala världen.

Alla är välkomna, ingen förkunskap krävs.

Dagens sökmotorer respekterar antingen användarens integritet helt och hållet, eller använder all data som en användare genererar. Oftast betyder det dataskydd VS bra sökresultat. Vi ska titta på vad det betyder i detalj. Vilken roll kan dataskydd spela för sökmotorer? Bland annat kommer koncepten "pure web" och "democratic search" diskuteras.

Länken för att delta kommer finnas på www.cryptoparty.se/uppsala/

Läs mer: 

www.cryptoparty.se/uppsala/

irc://irc.freenode.net/#cryptoparty-uppsala