Per I. Gedin håller årets Adam Helms Lecture: De två kulturerna

  • Datum: –17.45
  • Plats: Zoom Online
  • Föreläsare: Per I. Gedin
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek, Svenska Förläggareföreningen
  • Kontaktperson: Annika Windahl Pontén
  • Föreläsning

Föreläsningen handlar om hur finkulturen och populärkulturen förhåller sig till varandra. Efter föreläsningen följer ett samtal mellan Per I. Gedin och Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek och professor i litteraturvetenskap.

Föreläsningen sker via Zoom. Anmälan görs till evenemang@ub.uu.se och innan föreläsningen sänds zoom-länk via e-post.

Per I. Gedin började, efter filosofie licenciatexamen i konsthistoria vid Uppsala universitet, arbeta på Albert Bonniers förlag som chef för bokklubben Svalan. 1957 tog Gedin initiativet till Sveriges första moderna pocketutgivning. Under tjugofem år, 1961–1986, var han bokförläggare på Wahlström & Widstrands förlag. 1987 startade han Gedins Förlag, vilket han sedan drev till fram till 1998. Per I. Gedin har under flera perioder även varit styrelseledamot i Svenska Bokförläggareföreningen – där han bland annat tog initiativet till Augustpriset 1989 – och var dess ordförande 1990–1993. 1999 utnämndes Gedin till hedersdoktor vid Stockholms universitet, 2012 erhöll and Övralidspriset och han tilldelades Stora Fackbokspriset 2018.

Sedan 1999 är Per I. Gedin huvudsakligen verksam som författare. Han har bland annat skrivit memoarboken Förläggarliv (1999) och uppmärksammade biografier om Karl Otto Bonnier (2003), Verner von Heidenstam (2006), Carl Larsson (2011) och Isaac Grünewald (2015).

Välkommen!

Per I. Gedin håller årets Adam Helms Lecture: De två kulturerna