Publicera med Open access utan extra kostnad - Online

  • Datum: –14.00
  • Plats: onilne
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Börje Dahrén
  • Föreläsning

Visste du att genom nya avtal med de stora vetenskapliga förlagen (Elsevier, Wiley, Springer, Taylor & Francis m.fl.) har forskare vid Uppsala universitet möjlighet att publicera med Open access utan extra kostnad (APC) i mer än 10 000 tidskrifter? Välkommen till en snabb genomgång om hur ni gör för att ta del av de nya OA-avtalen.

Detta tillfälle är en del av bibliotekets seminarieserie /publish, som ger erbjuder tips och stöd för forskare i frågor som rör vetenskaplig kommunikation och publicering.

Seminariet ges på engelska.

Du kan delta via denna zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/s/66444998408