Hackaton med biblioteket! Tema Svensk handskrift OBS! Online

  • Datum: –17.00
  • Plats: Online Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Karolina Andersdotter
  • Workshop

Vi möts online, dricker kaffe, läser handskrift och förbättrar våra digitala kulturarvssamlingar!

Det här tillfället fokuserar vi på katalogen Svensk biografi. Katalogen är inskannad från den handskrivna originalkatalogen. Vi hjälps åt att rätta felen i OCR-tolkningen, för att därmed förbättra sökbarheten.

Denna förtecknar en stor del av Uppsala universitetsbiblioteks personalier, såsom likpredikningar, hyllningsverser och mindre biografier över både privatpersoner och svenska kungligheter.

Katalogen kan ses som ett komplement till Personverskatalogen, som redan tidigare digitaliserats. Till skillnad från denna innehåller Svensk biografi referenser och hänvisningar till flera olika samlingar i biblioteket. Genom katalogen kan du direkt beställa fram det material som du vill låna fram för läsning i vår specialläsesal på Carolina Rediviva.

Besök https://libguides.ub.uu.se/databearbetning för information om hur du deltar