Boost your information seeking skills - Online

Denna workshop riktar sig till doktorander, post docs eller forskare som vill uppdatera sina kunskaper i informationssökning. Under workshopen kommer vi fokusera på ämnen inom samhällsvetenskap och psykologi.

Innehåll:

Hitta relevanta databaser för ditt ämne

Effektiva sökstrategier

Verktyg för att identifiera högt rankade tidskrifter inom ett ämne

Tips om hur du kan hålla dig uppdaterad i ditt ämne

Diskussioner med andra deltagare om informationssökning

Målgrupp: doktorander, post docs, forskare, lärare eller andra anställda på Uppsala universitet

Anmäl dig

Boost your information seeking skills - Online