Hitta och referera till juridiskt material

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ekonomikum Undervisningslokalen, Ekonomikums bibliotek
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Lisa Jonsson
  • Workshop

Välkommen på en kurs för dig som vill lära dig hitta juridiskt källmaterial men inte har kunskaper i juridik.

Kursens innehåll:

vilka rättskällor finns och hur hänger de ihop? vad finns tillgängligt via riksdagens webbplats? hitta i juridiska databaser referera till juridiskt material

Målgrupp: studenter inom alla ämnen.

Språk: svenska

Anmäl dig