Recogito Sprint: space and time in Periegesis

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Karin Boye-biblioteket, Spektrum
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek, Digital Humanities Uppsala
  • Kontaktperson: Karolina Andersdotter
  • Telefon: 018-471 70 49
  • Seminarium

På denna sprint kommer vi att arbeta med 100-talsgeografen Pausanias verk Periegesis tes Hellados (Rundresa i Grekland). Med hjälp av Recogito kommer vi att utforska Pausanias beskrivning av de grekiska landskapen och miljöerna, men särskilt fokus på att kartlägga rumsliga objekt, intersektioner mellan tid och rum och taggning för att kunna göra en systematisk analys av texten.

Recogito är ett webbaserat verktyg för kollaborativ semantisk annotering som är utvecklat av Pelagios Commons. Verktyget är skrivet i öppen källkod och möjliggör arbete med antingen text eller bilder, inklusive bilder via IIIF-protokollet. Det utvecklades ursprungligen för geospatial annotering och analys (t.ex. resebeskrivningar och extrahera data) men har utvecklats till att även stödja annotering av mer generellt slag vilket gör verktyget användbart för en bredare flora av forskningsprojekt.

På denna sprint kommer vi att arbeta med 100-talsgeografen Pausanias verk Periegesis tes Hellados (Rundresa i Grekland). Med hjälp av Recogito kommer vi att utforska Pausanias beskrivning av de grekiska landskapen och miljöerna, men särskilt fokus på att kartlägga rumsliga objekt, intersektioner mellan tid och rum och taggning för att kunna göra en systematisk analys av texten.

Ingen förkunskap om programmering krävs. Vi tror att evenemanget är av särskilt stort intresse för lingvister, arkeologer, historiker, geografer och kulturarvsvetare, i synnerhet de som är intresserade av antikens kultur och samhällsliv.

Sprinten anordnas av forskningsprojektet The Digital Periegesis i samarbete med DH Uppsala och Uppsala universitetsbibliotek.

Obs! Medtag egen dator!