En kvart över med Sverker Gustavsson och Önver Cetrez: ”Europadagen – aktuell forskning om EU”

  • Datum: –15.30
  • Plats: Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Slottsgränd 3 Regnellsalen
  • Föreläsare: Sverker Gustavsson, Statsvetenskapliga institutionen och Önver Cetrez, Teologiska institutionen.
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Anders Kollberg
  • Föreläsning

Välkommen till en föreläsning inom Uppsala universitetsbiblioteks serie om aktuell forskning, med Sverker Gustavsson, professor i statskunskap och Önver Cetrez, docent i religionspsykologi. Vi får en inblick i två fakulteters forskning om EU och Europa med fokus på demokrati och människor på flykt.

Vi bjuder på dryck och tilltugg! Evenemanget är öppet för allmänheten och kräver ingen föranmälan

Sverker Gustavsson, Statsvetenskapliga institutionen
Unionen som sådan uppfyller inte kraven på att vara en demokrati. Samtidigt tjänar den som värn för folkstyret i medlemsländerna. Hur går detta ihop?

Sverker Gustavsson är professor i statskunskap med erfarenhet av forskning och undervisning om Europeiska unionen och dess konstitutionella problematik

Önver Cetrez, Teologiska institutionen
RESPOND – ett projekt inom EU Horizon 2020 – om flyktingars väg till Europa, deras upplevelser och skilda länders svar på detta.

Önver Cetrez är docent i religionspsykologi vid Teologiska institutionen och vetenskaplig koordinator för forskningsprojektet RESPOND – Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond. Projektet tar sin utgångspunkt i elva olika länder, både i Europa men också transitländer som Irak, Libanon och Turkiet.

En kvart över med Sverker Gustavsson och Önver Cetrez: ”Europadagen – aktuell forskning om EU”