Open access-tidskrifter – hur publicerar man?

  • Datum: –11.00
  • Plats: Blåsenhus 21:134
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Anu Salminoja
  • Workshop

Välkommen till en workshop om hur man hittar open access-tidskrifter inom ämnesområdena pedagogik, psykologi och utbildningsvetenskap.

Vi kommer att använda DOAJ (Directory of Open Access Journals) och Sherpa Romeo.

Anmäl dig här