Forskare – vill du uppdatera dina kunskaper i informationssökning?

  • Datum: –11.00
  • Plats: Blåsenhus 21:134
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Anu Salminoja
  • Workshop

Välkommen till en workshop om hur man söker information i ämnesdatabaserna för pedagogik och psykologi.

Vi skapar alerts och tittar på andra funktioner i databaserna. Vi kommer att använda Education Source, Eric och Psycinfo.

Anmäl dig här