Lyckas med din uppsats - från källmaterial till referenser. (Drop-in) Tema: Granska dina källor och referenser

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Karin Boye-biblioteket, Spektrum
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Helen Norlin
  • Workshop

Hur refererar jag till min intervjustudie? Ska det vara parentes kring året och hur vet jag om källorna jag valt är vetenskapliga? Vi guidar dig rätt.

Tre onsdagar under vårterminen erbjuder biblioteket alla studenter drop-in-eftermiddagar med olika teman kopplade till uppsatsskrivandet. Två bibliotekarier finns på plats och är redo att hjälpa dig med dina frågor. Välkomna!