Lyckas med din uppsats - från källmaterial till referenser. (Drop-in) Tema: Upptäck källmaterial till uppsatsen.

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Karin Boye-biblioteket, Spektrum
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Helen Norlin
  • Workshop

Universitetsbiblioteket har en mängd unikt material, en hel del är digitaliserat men det finns även många gömda skatter i våra arkiv. Vi visar dig och hjälper dig att hitta spännande källmaterial.

Tre onsdagar under vårterminen erbjuder biblioteket alla studenter drop-in-eftermiddagar med olika teman kopplade till uppsatsskrivandet. Två bibliotekarier finns på plats och är redo att hjälpa dig med dina frågor. Välkomna!