Brush up your information seeking skills

Denna workshop riktar sig till dig som vill uppdatera dina kunskaper i informationssökning. Under workshopen kommer vi fokusera på samhällsvetenskapliga ämnen och/eller juridik.

Innehåll:
Hitta relevanta databaser för ditt ämne
Effektiva sökstrategier
Verktyg för att identifiera högt rankade tidskrifter inom ett ämne
Verktyg för att hålla dig uppdaterad i ditt ämne (BrowZine)

Ta gärna med dig en egen dator eller surfplatta för sökövningarna.

Målgrupp: doktorander, post docs, forskare, lärare eller andra anställda på Uppsala universitet

Tillfället ges på engelska eller svenska beroende på publik.

Anmäl dig här