Seminarium: Jonathan Westin

  • Datum: –15.00
  • Plats: Carolina Rediviva Tidskriftsläsesalens inre del (TLS)
  • Föreläsare: Jonathan Westin
  • Arrangör: Digital Humanities Uppsala
  • Kontaktperson: Matts Lindström
  • Seminarium

Den autentiska kopian: Humanistiska simuleringar och digital dokumentation

Med utgångspunkt i tre pågående projekt vid Heritage Visualisation Lab behandlar föreläsningen olika perspektiv på iscensättning av digitala artefakter. Inom kulturmiljövården så uppstår oftast den digitala dokumentationen genom en process vilken syftar till att göra dokumentet eller artefakten mobilt och tillgängligt, och samtidigt till att säkerställa informationen om originalet. Genom att den digitala kopian blir lätt tillgänglig så fungerar den ofta som ett substitut för originalet och det blir dokumentationen av artefakten som refereras och konsulteras fortsättningsvis. De beslut som togs under dokumentationsprocessen, och de begränsningar som styrt denna process, styr därför även framtida frågeställningar.

Digital dokumentation är ytterst tvådimensionell och kan således inte ersätta originalen, men den kan tillåta oss att ställa frågor som går bortom vad som digitaliserats. Den forskning som presenteras undersöker hur digitala kopior tillåter oss att iscensätta och förstå artefakter och miljöer på nytt genom en kontextualisering av dokumentation. Detta utforskas primärt genom virtuella rekonstruktioner av förlorade miljöer, men även av multispektralfotografi i relation till rum och artefakter. Dessa rekonstruktioner är inte visualiseringar utan simuleringar där nya, primärt humanistiska, frågeställningar tillåts ställas.

Jonathan Westin är docent och forskarassistent vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. Sedan 2016 har han drivit Heritage Visualisation Lab som genom en rad forskningsprojekt undersöker digitala teknikers plats inom kulturarvsfältet.