Informationsmöte om Elsevieravtalet och tillgång till forskningsmaterial

Sveriges universitet och högskolor har genom Bibsamkonsortiet sagt upp avtalet med Elsevier. Det innebär att artiklar som publiceras från 1 juli 2018 inte är tillgängliga för forskare inom Uppsala universitet. Artiklar som publicerats före det datumet kommer att vara tillgängliga även i fortsättningen.

Se nyhet på universitetsbibliotekets webbplats

Välkommen till ett informationsmöte där biblioteket informerar om hur tillgång till forskningsmaterial kan säkras även efter 30 juni. Vi hoppas också kunna berätta om det senaste inom avtalsförhandlingarna.

Universitetsbibliotekets målsättning är att på bästa sätt hjälpa forskare att nå artiklar som publiceras även efter 30 juni genom att visa på andra tillgängliga vägar att hitta öppna artiklar och genom fjärrlån där så är möjligt. Biblioteket kommer även att ta bort avgiften för alla artikelkopior för forskare vid Uppsala universitet 1 juli.

Mer information:

Aktuell information från Bibsam:
Avtalet för Bibsamkonsortiet med Elsevier upphör: frågor och svar
Hitta öppet tillgängliga artiklar

Kontakta biblioteket

Fråga biblioteket svarar på alla frågor om bibliotekets verksamhet och kan svara på vilka tidskrifter Elsevieravtalet omfattar. Kontakta Fråga biblioteket via www.ub.uu.se