The Glass Room Experience - en pop up-utställning om våra liv online

  • Datum:
  • Plats: Engelska parken Karin Boye-biblioteket
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Karolina Andersdotter
  • Telefon: 018-471 70 49
  • Utställning

The Glass Room Experience, en pop up-utställning om våra liv online, visas den 21-25 maj på Karin Boye-biblioteket. Utställningen sammanfaller med att Dataskyddsförordningen träder i kraft 25 maj. Varje dag under veckan kommer en Data Detox Bar att vara öppen där du kan hämta ut ditt Data Detox Kit, och kl 12.30 kan du byta ut lunchkaffet mot 15 minuter data detox-föreläsning.

Utställningen “The Glass Room Experience” - en pop up-utställning om våra liv online visas den 21-25 maj på Karin Boye-biblioteket i Engelska parken.  Utställningen sammanfaller med att Dataskyddsförordningen träder i kraft 25 maj, och varje dag under veckan kommer en Data Detox Bar att vara öppen där du kan hämta ut ditt Data Detox Kit, ett verktyg som hjälper dig att få koll på dina digitala fotspår. Dessutom kommer vi varje dag kl 12.30 ha korta föreläsningar om data ur olika synvinklar.

Öppettider:

The Glass Room Experience: måndag-torsdag 8:30-19, fredag 8:30-18, lördag 12-16

Data Detox-baren: måndag 10-15, tisdag-fredag 11-14

Föreläsningsprogram:

Måndag 21 maj
Raazesh Sainudiin, Matematiska institutionen: Towards Participatory Democracy in the Big Data Age

Tisdag 22 maj
Ulrika Sundling och Bo Hiding, Säkerhetsavdelningen: Riskbedömning för en säkert informationshantering

Onsdag 23 maj
Karolina Andersdotter, universitetsbiblioteket: Vad är data detox? Konton, kakor och kryptering.

Torsdag 24 maj
David Sumpter, Matematiska institutionen: Why Cambridge Analytica’s personality profiling doesn’t work

Fredag 25 maj
Gunilla Sundström, universitetsbiblioteket: GDPR – vad händer på universitetet och i biblioteket?

Data Detox - vad är det?

Känner du att du har tappat kontrollen över ditt digitala jag? Har du råkat installera för många appar, klickat på “Jag instämmer” några gånger för mycket, tappat räkningen på hur många konton du har skapat? Kanske känner du att du inte har den kontroll över ditt digitala liv som du vill ha.

I takt med att du följer den här åtta dagars data detoxen så kommer du att få ett hum om hur och varför allt detta händer, och ta praktiska steg för att reducera din “övervikt” av data — en giftig samling data som kan få obehagliga konsekvenser på längre sikt.

Läs mer på DataDetox.se.

The Glass Room

Stockholms stadsbibliotek samarbetade under 2017/2018 med Tactical Tech Collective för att skapa en biblioteksanpassad version av utställningen The Glass Room i några stockholmsbibliotek.

Originalutställningen The Glass Room är en utställning och verksamhetskoncept utvecklat av Tactical Tech Collective i Berlin, med stöd av Mozilla. Via interaktiva/immersiva pop-up “tech shops” skapas en samhällskritisk helhetsupplevelse för besökaren som syftar till att väcka frågor och skapa engagemang inom området digital integritet och säkerhet. Utställningens fokusfrågor kretsar kring data literacy: big data, algoritmer, kryptering, övervakning, dataskydd, internethälsa. Med hjälp av konst, interaktiva skyltar och workshops utforskar utställningen de digitala integritetsfrågorna. På ett disruptivt sätt uppmärksammar The Glass Room vårt förhållande till teknik och uppmuntrar besökarna till en omvärdering av våra liv online och inspirerar till lärande som kan bidra till fler välgrundade val i den digitala världen.