Boijes magasin - Hackaton

  • Datum: –19.00
  • Plats: Carolina Rediviva Carolinabiblioteket
  • Föreläsare: Karolina Andersdotter
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Karolina Andersdotter
  • Seminarium

Kaffe, mikropizza och kulturarvsforskning – kan det bli bättre? På detta hackaton* får du prova på att tillämpa digitala metoder på ett kulturarvsmaterial från våra samlingar och samtidigt bidra till en ännu bättre forskningsresurs.

Materialet vi arbetar med är ett digitaliserat konst-, nyhets- och modemagasin från första halvan av 1800-talet: Boijes magasin. Texten är maskinläst men på grund av magasinets ålder så förekommer en del felaktigheter (cottage kan till exempel bli både Gottage och collage). Vår uppgift är att åtgärda detta. När du rättar en text manuellt får du genom närläsningen en ny förståelse för både materialet och digitaliseringsprocessen - en perfekt kombination av nytta och nöje!

Kom med och bygg bron mellan tryckpress och textutvinning!

Obs! Medtag egen dator! Anmäl dig här.

* hackaton är en sammanslagning av hacker och maraton och är ett evenemang där flera hackers (det vill säga du och jag!) samlas för att utveckla och förbättra en digital resurs.

Boijes magasin - Hackaton