Återinvigning av Dag Hammarskjöldbyst

  • Datum: –16.15
  • Plats: Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Slottsgränd 3
  • Föreläsare: Jacob Johnson, Ordförande Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek & Stiftelsen för Dag Hammarskjöldbiblioteket
  • Kontaktperson: Cecilia Natvig
  • Visning

Inbjudan till att närvara vid avtäckning av en byst föreställande Dag Hammarskjöld.

Bysten är utförd av konstnären Carina Ari och disponeras av Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket i enlighet med en överenskommelse med Carina Ari stiftelserna. Den var tidigare placerad i bibliotekets dåvarande lokaler vid Klostergatan. När biblioteket flyttades till de nya lokalerna vid Slottsgränd visade det sig att fundamentet till bysten måste bytas ut för att passa i de nya lokalerna.

Efter avtäckningen inbjudes ni även att närvara vid ett föredrag i Uppsala universitetsbibliotekets serie ”En kvart över” där biträdande professor Lisa Hultman vid Freds-och Konfliktforskning vid Uppsala universitet talar över ämnet:

Kan FN skydda civila i krig?
FN:s fredsbevarande operationer förväntas bidra till säkerhet i allt svårare situationer. Men hur bra är FN-operationer på att hantera våld och skydda civila? Och i vilken utsträckning agerar FN för att skydda civila i riskzoner? Läs mer om föredraget här.

Avtäckningen av Dag Hammarskjöldbysten och föredraget med efterföljande diskussion beräknas ta sammanlagt max 45 minuter.

Evenemanget är öppet för allmänheten och kräver ingen föranmälan.