Digital humaniora vid Göteborgs universitet

  • Datum: –16.00
  • Plats: Carolina Rediviva TLS (plan 6)
  • Föreläsare: Cecilia Lindhé
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för digital humaniora
  • Kontaktperson: Per Cullhed
  • Telefon: 018-4716214
  • Föreläsning

Cecilia Lindhé, föreståndare för Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet, berättar om universitetets verksamhet inom Digital humaniora.

Centrum för digital humanioras främsta uppgift är att främja forskning, utbildning och samverkan som handlar om digitala fenomen och/eller använder digitala metoder. Jämte tvärvetenskapliga seminarier och workshops arbetar Centrum för digital humaniora kontinuerligt med initiering av nya forskningsprojekt.

Läs mer om verksamheten: Centrum för digital humaniora