Bibliometri, Workshop

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Ångströmbiblioteket, Ångström Visualisation Lab
  • Föreläsare: Daniel Wadskog
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Daniel Wadskog
  • Seminarium

Workshop där vi tittar på en gratis mjukvara, VOSviewer, för enklare nätverksanalys och visualisering av publikationsdata.

 - Rita samförfattarnätverk

 - Analysera ämnesinnehållet i forskning visuellt

- Få en inblick i hur omvärlden ser på din forskning

 

Med Daniel Wadskog, bibliometriker vid Uppsala universitetsbibliotek.

Ta med din egen dator och ladda gärna ned VOSviewer i förväg.

Anmäl dig här