Introduktion till Zotero

  • Datum: –10.30
  • Plats: Engelska parken Sökverkstan Karin Boye-biblioteket
  • Föreläsare: Helen Norlin
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Helen Norlin
  • Seminarium

I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång, installera programvaran och skapa ett konto. Vi visar hur du sparar referenser till Zotero från artikeldatabaser, kataloger och webbsidor, bifogar PDF-filer, samt hur du infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt dokument.

Denna kurs är kostnadsfri och öppen för studenter och anställda vid Uppsala Universitet.

Till detta kurstillfälle behöver du ta med dig egen dator.

Anmäl dig här

Introduktion till Zotero