NVivo-workshop

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum Digitala bibliotekslabbet, Ekonomikums bibliotek
  • Föreläsare: Wolmar Nyberg Åkerström
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Hanna Flyckt
  • Seminarium

Vi lär oss NVivo tillsammans! Välkommen till en workshop där vi arbetar praktiskt med NVivo, som är ett program för kvalitativ dataanalys. Ta med dina problem, eller kom för att bli introducerad till programmet.

Ta med din egen dator med NVivo installerat. NVivo finns tyvärr inte på labbets datorer. För dig som bara vill testa finns möjlighet att ladda ned en fri testperiod här:https://www.qsrinternational.com/nvivo/trial-nvivo

Vi talar engelska om det behövs.

Anmäl dig här