Specialsamlingar i Sverige

Seminarium den 17 oktober 2017 på Gustavianum i Uppsala.

I oktober förra året ägde det första heldagsseminariet rum i Göteborg i serien Specialsamlingar i Sverige, som är ett samarbete mellan Göteborgs universitetsbibliotek, Lunds universitetsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek. Nu är det strax dags för det andra seminariet i serien, denna gång i Uppsala.

Deltagande under dagen är kostnadsfritt. Fika på för- och eftermiddagen ingår.

Anmälan görs senast den 10 oktober till Peter Sjökvist, Uppsala universitetsbibliotek: peter.sjokvist@ub.uu.se
Välkomna med er anmälan!

Program:

9.00–9.05 Välkommen
9.05–10.00 Fil. dr Maria Schildt, Institutionen för musikvetenskap vid Uppsala universitet: Musik och materiell kultur. Att arbeta med musikaliers omusikaliska egenskaper.
10.00–10.30 Fika
10.30–11.25 Docent Dimitrios Iordanoglou, Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet: Homeros from the hylla? Vad är en klassisk text och var finns den egentligen
11.25–12.15 Fil. dr Erik Hamberg, Uppsala universitetsbibliotek: Rudbeckarnas böcker i Leufstabruk.
12.15–14.00 Lunch
14.00–15.00 Fil. dr Annie Mattsson, Institutionen för litteraturvetenskap vid Uppsala universitet: Kunskap, makt, materialitet. Svenska arkiv på 1700-talet.
15.00–15.30 Fika
15.30–16.15 Fil. dr Per Widén, Institutionen för idé- och lärdomshistoria och Institutionen för konstvetenskap vid Uppsala universitet: Att skilja på sak och person. Eller inte.
16.15–16.30 Avslutning

Moderator: Professor Mattias Lundberg, Institutionen för musikvetenskap vid Uppsala universitet