Dokumentation från konferensen

Programmet - överblick

Posterutställningen

Talarpresentationer

Open Space

Här hittar du de rapporter som skrevs från olika diskussioner i vår Open Space session.

Inledande workshops

Learning Design with Prof Gráinne Conole