Internationella GIS-dagen i Uppsala

Årets tema för dagen är: Upptäck världen med hjälp av *GIS Varje karta har en historia

UpGIS (Nätverk för GIS inom Uppsala universitet) i samverkan med regionala GIS-nätverk presenterar aktuell GIS-forskning och bjuder in till diskussion samt erfarenhetsutbyte.

Ingen föranmälan, det är bara att komma!

Plats: Hambergsalen på Geocentrum, Villavägen 16
Tid:  13.00–16.30

Förutom intressanta föreläsningar kommer vi även att bjuda på en postersession.

* GIS står för Geografiskt informationssystem, dvs ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. Den internationella GIS-dagen är en global händelse. Organisationer över hela världen som använder GIS (geografiska informationssystem), eller är intresserad av GIS, deltar genom att hålla eller sponsra olika evenemang: http://gisday.com/