Fortbildningsdagar för medicinska bibliotekarier

Fortbildningsdagar för medicinska bibliotekarier 12-13 november 2015.

Fortbildningsdagarna arrangerades i år av Uppsala universitetsbibliotek.
Dagarna riktade sig främst till medicinska bibliotekarier, men i mån av plats var även övriga välkomna att anmäla sig.

Workshopar

  • Syns vi så finns vi – presentera din idé visuellt
  • Litteratursökning som en del av arbetet med systematiska översikter
  • HTA och bibliotekarien
  • Just in time, just enough eller just for you? – om förvärv på medicinska bibliotek
  • Spelar biblioteket med i teamet? Sjuksköterskors informationsbehov och bibliotekets roll

Fullständigt program

Plats
Uppsala universitet, Blåsenhus, von Kraemers allé 1A
Karta

För frågor om anmälan och betalning
Akademikonferens
E-post: medfort2015@akademikonferens.uu.se
Telefon: 018-671510

För övriga frågor
Satu Bohm
E-post: Satu.Bohm@ub.uu.se
Telefon: 018-4714082