Arkiv och genusforskning

Bild: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek

En jubileumskonferens för KvinnSam 60 år

Göteborg 26 oktober 2018

Hur används personarkiv i genusforskning eller i forskning med genusperspektiv? Vilka spännande forskningsprojekt finns där personarkiv är en del av materialet? Hur blir oväntade samband i arkiven till unika forskningsprojekt? 

2018 är det 60 år sedan KvinnSams pionjärer och föregångare Asta Ekenvall, Rosa Malmström och Eva Pineus startade sitt viktiga arbete med att lyfta fram kvinnors gärning. Detta firar vi med att arrangera en jubileumskonferens på temat arkiv och genusforskning. Arrangemanget är ett samarbete mellan KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitetsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek.

När: Fredag 26 oktober 2018, kl. 09.00-16.15
Var: Torgny Segerstedtsalen, Universitetsplatsen 1, Vasaparken, Göteborg (Tillgänglighet för rullstol)
Konferensavgift: 250 kronor. Fika förmiddag och eftermiddag, samt lunch ingår.
Anmäl dig här senast 12 oktober

Fullständigt program

Alla talare och deltagare är inbjudna att fira KvinnSams 60-årsjubileum kvällen innan med tårt- och bubbelmingel på KvinnSam kl. 17-18 den 25 oktober i Malmströmrummet på Humanistiska biblioteket.

Kontakt

Anna Johansson, KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: kvinn@ub.gu.se Telefon: +46 31 786 13 73
Moa Bergkvist, Uppsala universitetsbibliotek
E-post: moa.bergkvist@ub.uu.se Telefon: +46 70 42 50 154

Bild: Göteborgs universitetsbibliotek

Från Kvinnohistoriskt arkiv till KvinnSam

Kvinnohistoriskt arkiv startade som ett privat initiativ 1958. Initiativtagare och drivande i projektet var bibliotekarierna Rosa Malmström och Asta Ekenvall samt Eva Pineus från Fredrika Bremerförbundet. Under åren har verksamheten växt och utvecklats och fått status som nationellt ansvarsbibliotek för genusforskning. 2010 ändrades namnet till KvinnSam – nationellt bibliotek för genusforskning.

Greta Renborg

Bibliotekarien och hedersdoktorn Greta Renborg testamenterade hela sitt arkiv samt betydande tillgångar till Uppsala universitetsbibliotek. Konferensen finansieras delvis genom hennes donation. Renborg (1921–2005) var en eldsjäl inom den svenska biblioteksvärlden och hon ägnade hela sitt liv åt folkbildning och biblioteksfrämjande. Donationen syftar till  att "öka kunskapen om personarkivens nyttjande" och synliggöra personarkiven på bibliotek som källor att ösa ur, samt att bedriva informationsverksamhet kring dem, deras bredd, bevarande och tillgängliggörande. Renborg förstod personarkivens viktiga roll för historieskrivningen och kulturarvet och vi är glada att genom hennes generösa gåva kunna anordna denna konferensdag.

Senast uppdaterad: 2022-07-26