Tyskt klipparkiv från andra världskriget nu tillgängligt på Universitetsbiblioteket

1 februari 2017

foto på fyra pärmryggar ur arkivet med beskrivning av deras innehåll

En samling klipp ur svensk press, som under andra världskriget samlats ihop av Tyska legationen i Stockholm, har nu införlivats i Universitetsbibliotekets samlingar och förtecknats i Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

När Tyska legationen i Stockholm upplöstes vid krigsslutet hamnade deras klippsamling i privat ägo, men sju år senare överfördes den till Statsvetenskapliga institutionen. Under de senaste årtiondena har den levt ett undanskymt liv på Skytteanums vindsvåning, men nu är den åter tillgänglig för forskare och allmänhet på Uppsala universitetsbibliotek.

Arkivet omfattar 63 pärmar som är indelade i rubriker, vilka följer de tyska tjänstemännens egen ämnesindelning, i den nuvarande förteckningen översatta till svenska. Artiklarna spänner från antinazistisk till protysk hållning, och många rubriker skvallrar på ett talande sätt om tjänstemännens inställning till artiklarnas innehåll, såsom ”Hetspropaganda”, ”Amerikanska överdrifter” och ”Rykten och lögner”. Bonniers har fått en egen avdelning, liksom även antinazisterna Israel Holmgren och Karl Gerhard. Arkivet ger en spännande inblick i vad den tyska legationen fäste avseende vid när de bevakade den svenska pressen. Arkivförteckningen är tillgänglig genom Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Nicklas Högås