Från Uppsala till Säbylund och åter till Uppsala – donation till biblioteket efter Eugène Lewenhaupt

12 oktober 2016

Idag tog universitetsbiblioteket tacksamt emot den sista delen av en donation av bland annat klippböcker, brev och småtryck som har tillhört greve Eugène Lewenhaupt. Han var anställd vid universitetsbiblioteket som amanuens 1876 – 1896 och var även sekreterare i Svenska litteratursällskapet. Samlingen har donerats av Johan Lagerfelt.

                                                                                                                                                                                                                                     Ett bestående avtryck efter Eugène Lewenhaupt är universitetsbibliotekets handskrivna brevkatalog som han tog initiativ till, och som är ett hjälpmedel än idag. Efter avslutad tjänstgöring fortsatte Lewenhaupt återkommande att arbeta på biblioteket fram till sin död 1927. Han blev filosofie hedersdoktor 1893.

Eugène Lewenhaupts samling vid Uppsala universitetsbibliotek består av brev till honom från vänner, kollegor och släkt, brev till hans hustru Ellen, arbetsmaterial till UUB:s brevkatalog, familjepapper samt klippböcker och en svit svensk biografi i småtryck (personverser, griftetal etc.)

Klippböckerna innehåller tidningsartiklar från arbetsplatsens Uppland (Carolina Rediviva) och hemmets Närke (Säbylund) – plus mycket annat – inte minst sparade vykort och reproduktioner från turistresor i Sverige och i Europa.     

Johan och Ingrid Lagerfelt är de nuvarande ägarna av Säbylund, det gods som släkten Lewenhaupt ägde från 1822 till Eugène Lewenhaupts död 1927.

Se samlingens omfattning i Alvin http://www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?pid=alvin-record:3138

Läs mer om Eugène Lewenhaupt i 400-bloggen - 400 föremål inför bibliotekets 400 – årsjubileum

Foto: Johan Lagerfelt (till vänster) och överbibliotekarie Lars Burman.

Foto: Eugène Lewenhaupts pass

Foto: Ett kuvert med ännu ej genomgånget material från donationen