Initiativ för utveckling och samarbete inom digital humaniora

20 januari 2016

Hur kan Uppsala universitet på bästa sätt utveckla samarbetsorgan och arbetsformer för digital humaniora? Måndagen den 18 januari samlades över 70 personer från Uppsala universitet, i huvudsak forskare, i tidskriftsläsesalen på Carolina Rediviva för att diskutera den frågan.

Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi, och Lars Burman, överbibliotekarie och professor i litteraturvetenskap, hade bjudit in till diskussioner och därmed tagit initiativ till att bilda en mötesplats för digital humaniora inom Uppsala universitet.

Seminariet lockade forskare från alla delar av Uppsala universitet och denna mötesplats för digital humaniora kommer att vidareutvecklas under året.  Verksamheten börjar under våren med ett seminarium i månaden. Deltagarna bidrog med många idéer kring möjliga projekt och samarbeten. En e-postlista för intresserade upprättades.

Även universitetsbibliotekets digitala plattform Alvin presenterades, en infrastruktur som skapar förutsättningar för nya intressanta arbetssätt inom digital humaniora.

Mer information publiceras på bibliotekets webbplats framöver.

För mer information, kontakta Per Cullhed, per.cullhed@ub.uu.se, telefon: 018-471 6214