Utställning: Andreas Vesalius och den anatomiska renässansen

18 maj 2015

Andreas Vesalius och den anatomiska renässansen

Årets utställning i Carolina Rediviva uppmärksammar 500-årsjubileet av Andreas Vesalius födelse. Andreas Vesalius (1514–1564) räknas som den moderna anatomins grundare, och hans epokgörande verk De humani corporis fabrica, Människokroppens byggnad, från 1543 är en milstolpe i medicinens historia.

Alla Vesalius verk i ämnet är illustrerade med bilder av hög kvalitet och efter Vesalius blev illustrationer ett naturligt inslag i nästan varje anatomisk atlas. Hans bilder lade grunden för en ny tradition inom den anatomiska bildkonsten.

I utställningen visas exempel på hur den anatomiska bildkonsten förändrades och påverkades av Vesalius banbrytande arbete genom att jämföra bilder ur viktiga medicinska böcker från tiden före, under och efter Vesalius.

Vernissage den 22 maj kl. 15.00 i Carolina Rediviva

Utställningen invigs av Sachiko Kusukawa, University of Cambridge

Utställningen är ett samarbete med Hagströmerbiblioteket (Karolinska Institutet), Medicinhistoriska museet och Gustavianum.

Hela året maj 2015 - maj 2016 kommer Vesalius att uppmärksammas på olika sätt i Uppsala, med föredrag, utställningar, installationer med mera. Information kommer att ges fortlöpande.

Kontakt: Krister Östlund, krister.ostlund@ub.uu.se

Utställningssalen i Carolina Rediviva håller öppet:
mån–fre 9–18.30,
lör 10–17, sön 12–17.

Utställningen pågår 22 maj 2015 - 30 april 2016. Offentliga visningar ges den förste i varje månad (med undantag för 1 januari 2016).