Cronstedtska samlingen nu sökbar digitalt

22 december 2014

Den Cronstedtska samlingen är nu sökbar i bibliotekets söksystem och LIBRIS. Samlingen, med dess stora bestånd av äldre svenska böcker (fram till och med ca 1750), skänktes till Uppsala universitet av Gustav III år 1767. Samlingen blev grunden till bibliotekets svenska avdelning.

Mannen som har gett namn åt samlingen, Jacob Cronstedt af  Fullerö (1668–1751), hade redan under tiden som student i Uppsala börjat sin samlarverksamhet, och principerna var klara:

[Samlingen skall omfatta] de böcker, rara manuskripter och handlingar, som antingen av svenska män äro författade eller på något sätt angå vårt fädernesland och dess historia, vare sig inrikes eller utomlands utkomna.

Läs mer om samlingen: http://www.ub.uu.se/samlingar/verk-och-samlingar-i-urval/cronstedtska-samlingen/

Katalogiseringen har pågått under lite mer än ett år, och har resulterat i lite mer än 7600 nya poster. För det mesta har det rört sig om sekundärkatalogisering, eftersom stora delar av det äldre svenska materialet är utmärkt täckt i bibliografierna Collijn och SB17, och redan finns i LIBRIS, men ett betydande antal primärposter har också tillkommit.

Sök i universitetsbibliotekets söksystem