Ett fönster tillbaka i tiden - tusentals Uppsalaporträtt digitaliserade

15 september 2023

Geisler, dansös. Foto: Henri Osti (bilden beskuren)

I två nyligen digitaliserade fotografiska samlingar kan du hitta porträtt av äldre tiders Uppsalabor.

Uppsalafotografen Henri Ostis stora porträttsamling skannas in och görs sökbar. Arbetet sker kontinuerligt. Hittills har över 4000 av Ostis fotografier publicerats i Alvin.

En okänd samling som också blir tillgänglig är en mindre porträttsamling från 1920-talet, som troligtvis tillhört Ateljé Hagberg i Uppsala.

I dessa båda samlingar kan du hitta porträtt av personer som har bott i Uppsala eller som vistats här en kortare tid mellan ca 1880-1929. Vet du något mer om personerna i samlingarna eller har frågor - skriv gärna till oss: fraga.biblioteket@ub.uu.se och bifoga länk till bilden från Alvin.